Disclaimer

Alle gegevens die door deze site worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt, tenzij wettelijk verplicht. De informatie die u aan deze site geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

NatuurlijkBUITEN betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. NatuurlijkBUITEN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Het auteursrecht op deze website berust bij NatuurlijkBUITEN of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan NatuurlijkBUITEN. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door NatuurlijkBUITEN.