Boerenerven

Een boerentuin aanleggen of een complete herinrichting van uw boerenerf zonder het streekeigen uiterlijk van het erf aan te tasten.

Boerenerf
Het landschap is de spiegel van hoe mensen eeuwenlang het gebied gebruikt hebben. Gebruik en inrichting van het boerenerf zijn daarin beeldbepalende elementen. Vroeger was het erf herkenbaar aan de hooiberg, boenhok, bakhuisje, waterput, mestvaalt, moestuin, siertuin, boomgaard, paardenwei en rond scharrellende kippen. Het ging vloeiend over in het omringende landschap met weilanden, akkers, geriefhoutbosjes, houtwallen, meidoornhagen, rietbosjes, paddenpoelen. Een juiste streekeigen beplanting op het erf zorgt voor een herkenbaar landschap.

Boerderijtuin
Het begrip boerderijtuin staat voor een ontworpen tuin bij een boerderij. Een boerentuin is een min of meer gegroeide tuin zoals die onder beheer van de boerin zelf tot ontwikkeling kwam.

Landschappelijke tuinen
Bij het aanleggen van een landschappelijke tuin ligt de nadruk op de harmonieuze overgang van uw tuin in het omringende landschap. Dit komt tot uitdrukking in de stijl van de tuin en de toegepaste beplanting. Zichtlijnen zorgen ervoor dat u behalve van uw eigen tuin, volop kunt genieten van de vergezichten in de nabije omgeving.

Wilt u als eigenaar uw boerenerf in streekeigen stijl terug brengen? Laat NatuurlijkBUITEN u daarbij van dienst zijn in de vorm van advies, ontwerp en beplantingsplannen voor uw boerentuin en -erf. Daarnaast is bestelling en levering van plantmateriaal en advies voor uitvoering van het inrichtingsplan mogelijk.
 

Bekijk de tarieven voor het ontwerpen van een tuin

Boerenerf ontwerp en aanleggen