Erf vogels

Wanneer: zondag 13 november 2022
Tijdstip: Van 09:30 tot 12:00 uur
Kosten: € 8,00 p.p.
Overige informatie: Voor boeren en buitenlui
Max. aanmeldingen: 0 personen

Erfvogels zijn vogels die leven op het platteland, maar voor hun broedplaats afhankelijk zijn van erven, hagen en houtwallen in de directe omgeving van boerderijen en landelijk gelegen woningen. Een groot deel van de erfvogels neemt in aantal af, mede doordat het boerenland en de erven de laatste decennia veel grootschaliger en ‘netter’ zijn geworden. Het gaat om soorten als steenuil, ringmus, kerkuil, boeren- en huiszwaluw, torenvalk, grauwe vliegenvanger. 

Op zaterdag 13 november geeft Anna Kemp een presentatie met tips om uw erf zo in te richten dat u weer kunt genieten van deze prachtige vogels. Onder andere waar mogelijkheden zijn voor streekeigen beplanting, takkenrillen, muizenruiters, nestkasten, modderplaatsen en zwaluwdraden. Ook krijgt u informatie over aanpassingen op uw erf die met subsidie uitgevoerd kunnen worden om meer erfvogels een leefplek te bieden. Te denken valt aan aanleg van een houtwal, geriefhoutbosjes, hagen, boomgaard, etc.  Naast steenuil, zwaluw, vliegenvanger en mus, profiteren ook vleermuis en egel van speciale maatregelen.

De bijeenkomst is bij NatuurlijkBUITEN, Toldijk 11 op Sinderen aanvang 09:30 uur. Na afloop krijgen de deelnemers een rondleiding over het erf van NatuurlijkBUITEN en het tijdschrift Erfvogels met tips mee naar huis.

Aanmelden via de knop hiernaast.Aanmelden

Wilt u deelnemen aan deze activiteit?
Meld u dan aan via het onderstaande formulier!

Datum:

Voornaam:

Achternaam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:
 
Telefoonnummer:

E-mailadres:

Aantal personen: